Studiecirklar

Under hösten 2020 och våren 2021 genomförs digitala studiecirklar i samarbete med ett antal länsstyrelser. De är uppbyggda med tre till fyra teman:

Varför utsatta områden?

Varför har Sverige fått områden där många lever under utsatta livsvillkor? Vilka effekter får dessa samhällsprocesser på små, medelstora och stora kommuner? På seminariet diskuterar vi samband mellan utsatta livsvillkor, brottslighet och otrygghet. Vilka lärdomar kan vi dra inför framtiden?

Hur påverkar covid-19 utsatta områden?

Effekter av covid-19. Covid-19 påverkar samhället på många olika sätt. Vilken betydelse kan det få för social marginalisering och för grupper som redan lever under utsatta livsvillkor? Vilka effekter kan pandemin få för brottsutveckling och otrygghet? Hur kan det lokala brotts- och socialt förebyggande arbetet utvecklas och anpassas till effekterna av pandemin?

Fastighetsföretagens roll

Fastighetsföretagen spelar en undanskymd men central roll i de utsatta områdena. Vid sidan av polis, skola och socialtjänst har både kommunalt och privat ägda bostadsföretag haft en tydlig närvaro och påverkat vardagen för de boende. På seminariet diskuteras utvecklingstendenser inom fastighetsbranschen och vilka konsekvenser dessa skeenden har för olika aktörers insatser i utsatta områden.

Samverkan, gränssättande, relationsskapande och legitimitet

Vad innebär det att arbeta gränssättande och relationsskapande? I arbetet med utsatta områden har behovet av legitimitet och tillit mellan myndigheter och lokalsamhälle aktualiserats. Men dessa frågor berör alla kommuner. Hur kan det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklas för att både utveckla tilliten till myndigheter men också inom lokalsamhället?

Är ni intresserade av att starta en digital studiecirkel? Kontakta någon under Kontakt.