Slutkonferens

Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet

Välkommen till en konferens kring utsatta områden i Sverige. Konferensen är del av ett projekt mellan Polismyndigheten och Malmö universitet med syfte att förstå utvecklingen i bostadsområden som ur ett polisiärt perspektiv benämns som utsatta. I början av 2020 presenterades boken ”Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet”. I den diskuteras nuläge, orsaker och utvecklingsriktningar.

Syftet med konferensen är att diskutera polisens kartläggning och situationen i utsatta områden. Har det blivit bättre eller sämre och i så fall varför? Vilka exempel finns det som visar på att utvecklingen går att vända? Vilken betydelse har ”polisens lista” för områdenas utveckling och de boendes situation?

Datum: 6 december 2021

Plats: Radisson Blu Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm

Program

Moderator: Willy Silberstein

09.00 – 09.10      Introduktion – Varför är vi här?

09.10 – 09.40      Utsatta områden idag. Presentation av Polisens kartläggning av utsatta områden 2021. Hur skiljer den sig från tidigare år? Hur har problembilderna förändrats? – Representant från Polismyndigheten.

09.40 – 10.20      Hur går Polisens kartläggning till? Presentation av inhämtningsuppdrag och bedömningsmallar – Representant från Polismyndigheten.

10.20 – 10.35      Kaffe och fruktpaus

10.35 – 10.55      Går det att skapa bättre bedömningsunderlag? – Representant Malmö universitet.

10.55 – 11.15      Reflektioner

11.15 – 11.55      Gör ”polisens lista” mer skada än nytta? Paneldiskussion med företrädare från kommuner, civilsamhälle, polis och universitet.

11.55 – 12.00      Reflektioner utifrån paneldiskussionen – moderator och representant från Noa.

12.00 – 13.00      LUNCH

Att vända utvecklingen

13.00 – 14.20      Presentation av situationen i två områden. Hur är situationen och hur arbetar olika aktörer? Representanter från polis, kommun, fastighetsföretag, boende/föreningsliv m.fl.

14.20 – 14.35      Kaffe och fruktpaus

14.35 – 15.15      Vad krävs för att vända utvecklingen? Strategier och åtgärder. Paneldiskussion med företrädare från kommuner, civilsamhälle, polis och universitet.

15.15 – 15.30      Avslutning – Vad har dagen gett, vad har vi lärt oss?

Konferensen är kostnadsfri. För anmälan:

https://www.delegia.com/slutkonferens2021

Konferensen är en avslutning på projektet Ökad lokal krisberedskap till att motverka organiserad brottslighet, social oro, antagonistiska hot och händelser av betydelse för totalförsvaret finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ett samarbetsprojekt mellan Polismyndigheten, NOA UC-Väst, Malmö Universitet, fyra Lokalpolisområden,  Försvarshögskolan, Lunds Universitet.